De wettelijke verplichtingen bij ledverlichting

KLV Led Light Solutions volgt strikt de algemeen geldende wettelijke principes bij het bepalen van de verlichtingsbehoeften en -vereisten:

  • ARAB: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
  • AREI: Algemeen Reglement op Elektrische Installaties
  • CE: markering op producten zoals verlichtingsarmaturen, die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende regels binnen Europa.